ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ ԱՌ 08.01.2018 թ.

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈւՅՑ

Ընդունելության ժամկետների և փաստաթղթերի ներկայացման

1-ին դասարանցիների ընդունելությունը կատարվում է 2018թ. օգոստոսի 10-ից   30-ը՝ ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա:

Փաստաթուղթը ներկայացված է ստորև՝

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ ԱՌ 08.01.2018 թ.